Czerwca 24 2024 05:03:33
Nawigacja
Powitanie

Witamy na stronie poświęconej naborowi do Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju.

Aby zostać kandydatem do szkoły należy się najpierw ZAREJESTROWAĆ. Następnie należy się zalogować. Nazwa użytkownika - to PESEL. Hasło wybierasz dowolnie w czasie rejestracji.
Po zalogowaniu będzie można wybrać szkołę i zawód oraz edytować dane.

Harmonogram rekrutacji do szkoły

Absolwenci SZKOŁY PODSTAWOWEJ
wybierają:

  liceum ogólnokształcące o profilu odnowy biologicznej

  w 5-letnim technikum następujące zawody:

 1. technik hotelarstwa
 2. technik organizacji turystyki z innowacją projektowanie aplikacji wspierających turystykę
 3. technik usług kelnerskich
 4. technik żywienia i usług gastronomicznych
 5. technik technologii żywności z kwalifikacją cukiernika

  W 3-letniej szkole branżowej I stopnia:

 1. kucharz(SP)
 2. kelner(SP) - nowy zawód w branżówce
 3. cukiernik
 4. piekarz
 5. pracownik obsługi hotelowej

Po złożeniu elektronicznego podania/podań, należy je wydrukować, uzupełnić, podpisać i przywieźć do szkoły.
W przypadku problemów z rejestracją można pobrać podanie (gotowy wzór podania w formacie doc) i złożyć je w sekretariacie szkoły.

Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych.

Finansujemy koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (SOSW)proponujemy:

SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ Specjalną

Dla absolwentów SZKOŁY PODSTAWOWEJ

  W 3-letniej szkole branżowej I stopnia specjalnej:
 1. kucharz (SP)
 2. cukiernik (SP)
 3. piekarz (SP)
 4. pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (SP)
 5. pracownik pomocniczy gastronomii (SP)
  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy (SP)

Warunkiem przyjęcia jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczną.

Uczniowie SOSW zwolnieni są z opłat za zakwaterowanie.

Zamieszczamy linki do pobrania dokumentów koniecznych w rekrutacji do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego:
Komplet dokumentów dla kandydata do Szkoły Podstawowej Specjalnej w formacie doc
Komplet dokumentów dla kandydata do Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej w formacie doc
Komplet dokumentów dla kandydata do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w formacie doc
Komplet dokumentów dla kandydata na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w formacie doc

Logowanie:

Numer PESEL:
Hasło:

Zapomniałeś hasło? · Rejestracja

89,603 unikalne wizyty PA